Commercialization of Research Results – Overview of Assumptions and General Definitions

Commercialization of Research Results – Overview of Assumptions and General Definitions

JAGUSIAK-KOCIK Marta, JANASIK Michał

download PDF

Abstract. The work is based on a literature review in the field of commercialization of scientific research – it presents various definitions of commercialization, the concept of indirect and direct commercialization, as well as ways of financing the commercialization of research results. The aim of the work is to present and learn about various approaches to the concept of commercialization, to show what forms the process of commercialization of research results takes place and how it can be financed. The aim is to identify and analyze the research area, because the work is an introduction to practical research and the creation of a model for the commercialization of scientific research results in the largest research network in Poland, dealing with i.e. providing attractive and competitive technological solutions.

Keywords
Scientific Network, Commercialization of Research Results, Indirect Commercialization, Direct Commercialization, Financing of Commercialization

Published online 9/1/2023, 10 pages
Copyright © 2023 by the author(s)
Published under license by Materials Research Forum LLC., Millersville PA, USA

Citation: JAGUSIAK-KOCIK Marta, JANASIK Michał, Commercialization of Research Results – Overview of Assumptions and General Definitions, Materials Research Proceedings, Vol. 34, pp 268-277, 2023

DOI: https://doi.org/10.21741/9781644902691-32

The article was published as article 32 of the book Quality Production Improvement and System Safety

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 license. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

References
[1] M. Makowiec. Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4 (2017) 424-441. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.31
[2] B. Flisiuk, A. Gołąbek. Commercialization of research results – models, procedures, barriers and best practices, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska 77 (2015) 63-73.
[3] U. Mikiewicz. Problems of management of special purpose vehicles set up by the local government and scientific institutions to commercialize research – case study, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 543 (2018) 98-109.
[4] M.J. Radło, M. Baranowski, T. Napiórkowski, J. Chojecki. Komercjalizacja, wdrożenia
i transfer technologii. Definicje i pomiar. Dobre praktyki wybranych krajów, Oficyna Wydawnicza SGH, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa, 2020. ISBN 978-8380303942
[5] E. Gwarda-Gruszczyńska. Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej, in: D.M. Trzmielak (Ed.), Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010.
[6] T.B. Kalinowski. Modele komercjalizacji i transferu technologii, in: D.M. Trzmielak (Ed.), Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010.
[7] D. Markiewicz. Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków, 2009.
[8] A. Białek-Jaworska, R. Gabryelczyk, A. Pugacewicz. Czy komercjalizacja wyników badań naukowych wpływa na dojrzałość modelu biznesowego? Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (2015) 91-108.
[9] S. Thore. Technology Commercialization: DEA and Related Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, Boston-Dordrecht-London, Kluwer Academic Publishers, 2002. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1001-7
[10] B. Poteralska, M. Walasik. Commercialisation Models for R&D Organisations, ECIE 2021 Proc. 16th Eur. Conf. Innov. Entrepreneurship 2 (2021) 782-290. https://doi.org/10.34190/EIE.21.118
[11] W. Gaweł. Komercjalizacja badań naukowych pomiędzy powinnością a niezależnością nauki, in: K. Karpińska, A. Protasiewicz (Eds.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 196-206, 2018.
[12] S. Łobejko, A. Sosnowska (Eds.). Komercjalizacja wyników badań naukowych praktyczny poradnik dla naukowców. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wydział Innowacyjności, Warszawa, 2013.
[13] D.M. Trzmielak. Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badan, in: W. Wiśniowski (Ed.), Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2013.
[14] D.M. Trzmielak. Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013. ISBN 978-8379691401
[15] D. Avimanyu, M. Debmalya, J. Len. Understanding commercialization of technological innovation: Taking stock and moving forward. R&D Manag. 45 (2015) 215-249. https://doi.org/10.1111/radm.12068
[16] R. Svensson. Commercialization, renewal, and quality of patents, Econ. Innov. New Technol. 21 (2012) 175-201. https://doi.org/10.1080/10438599.2011.561996
[17] V.Virchenko et al. Commercialization of intellectual property: innovative impact on global competitiveness of national economies. Market. Manag. Innov. 5 (2021) 25-39. https://doi.org/10.21272/mmi.2021.2-02
[18] B.M. Frischmann. Commercializing University Research System in Economic Perspective: a View from the Demand Side, in: G.D. Libecap (Ed.) University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property, Emerald, 2005, 155-186. http://doi.org/10.1016/S1048-4736(05)16006-8
[19] P. Głodek. Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2019. ISBN 978-8381425605
[20] T. Dehghani. Technology commercialization: From generating ideas to creating economic value. Int. J. Organ. Leadersh. 4 (2015) 192-199. https://doi.org/10.33844/IJOL.2015.60449
[21] D. Dec, K. Dobrowolska (Eds.). Badanie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej
i spin-off, w tym programów akademickich dotyczących przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką, Raport końcowy z badania, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2014.
[22] G.D. Markman, D.S. Siegel, M. Wright. Research and Technology Commercialization. J. Manag. Stud. 45 (2008) 1401-1423. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00803.x
[23] T. Caulfield, U. Ogbogu. The commercialization of university-based research: Balancing risks and benefits, BMC Med. Ethics 16 (2015) art.70. https://doi.org/10.1186/s12910-015-0064-2
[24] K.B. Matusiak, J. Guliński (Eds.) System transferu i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery. PARP, Warszawa, 2010. ISBN 978-8376330013
[25] S. Borkowski et al. The use of 3×3 matrix to evaluation of ribbed wire manufacturing technology, METAL 2012 – 21st Int. Conf. Metallurgy and Materials (2012), Ostrava, Tanger 1722 1728.
[26] D. Siwiec et al. Improving the non-destructive test by initiating the quality management techniques on an example of the turbine nozzle outlet, Materials Research Proceedings 17 (2020) 16-22. https://doi.org/10.21741/9781644901038-3
[27] T. Lipiński, R. Ulewicz. The effect of the impurities spaces on the quality of structural steel working at variable loads, Open Eng. 11 (2021) 233-238. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0024
[28] P. Fobel, A. Kuzior. The future (Industry 4.0) is closer than we think. Will it also be ethical? AIP Conf. Proc. 2186 (2019) art. 80003. https://doi.org/10.1063/1.5137987
[29] P. Szataniak et al. HSLA steels – Comparison of cutting techniques, METAL 2014 – 23rd Int. Conf. Metallurgy and Materials (2014), Ostrava, Tanger, 778-783.
[30] A. Szczotok et al. The Impact of the Thickness of the Ceramic Shell Mould on the (γ + γ′) Eutectic in the IN713C Superalloy Airfoil Blade Casting, Arch. Metall. Mater. 62 (2017) 587-593. https://doi.org/10.1515/amm-2017-0087
[31] D. Klimecka-Tatar, R. Dwornicka. The assembly process stability assessment based on the strength parameters statistical control of complex metal products, METAL 2019 – 28th Int. Conf. Metall. Mater. (2019) 709-714. ISBN 978-808729492-5
[32] P. Jonšta et al. The effect of rare earth metals alloying on the internal quality of industrially produced heavy steel forgings, Materials 14 (2021) art.5160. https://doi.org/10.3390/ma14185160
[33] A. Dudek et al. The effect of alloying method on the structure and properties of sintered stainless steel, Arch. Metall. Mater. 62 (2017) 281-287. https://doi.org/10.1515/amm-2017-0042
[34] R. Ulewicz, M. Mazur. Economic aspects of robotization of production processes by example of a car semi-trailers manufacturer, Manuf. Technol. 19 (2019) 1054-1059. https://doi.org/10.21062/ujep/408.2019/a/1213-2489/MT/19/6/1054
[35] S. Blasiak et al. Rapid prototyping of pneumatic directional control valves, Polymers 13 (2021) art. 1458. https://doi.org/10.3390/polym13091458
[36] N. Radek, R. Dwornicka. Fire properties of intumescent coating systems for the rolling stock, Commun. – Sci. Lett. Univ. Zilina 22 (2020) 90-96. https://doi.org/10.26552/com.C.2020.4.90-96
[37] S. Marković et al. Exploitation characteristics of teeth flanks of gears regenerated by three hard-facing procedures, Materials 14 (2021) art. 4203. https://doi.org/10.3390/ma14154203
[38] N. Radek et al. The impact of laser welding parameters on the mechanical properties of the weld, AIP Conf. Proc. 2017 (2018) art. 20025. https://doi.org/10.1063/1.5056288
[39] N. Radek et al. Properties of Steel Welded with CO2 Laser, Lecture Notes in Mechanical Engineering (2020) 571-580. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33146-7_65
[40] G. Filo et al. Modelling of pressure pulse generator with the use of a flow control valve and a fuzzy logic controller, AIP Conf. Proc. 2029 (2018) art.20015. https://doi.org/10.1063/1.5066477
[41] N. Radek et al. Technology and application of anti-graffiti coating systems for rolling stock, METAL 2019 28th Int. Conf. Metall. Mater. (2019) 1127-1132. ISBN 978-8087294925
[42] N. Radek et al. The effect of laser beam processing on the properties of WC-Co coatings deposited on steel. Materials 14 (2021) art. 538. https://doi.org/10.3390/ma14030538
[43] N. Radek et al. Formation of coatings with technologies using concentrated energy stream, Prod. Eng. Arch. 28 (2022) 117-122. https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.13
[44] N. Radek et al. The influence of plasma cutting parameters on the geometric structure of cut surfaces, Mater. Res. Proc. 17 (2020) 132-137. https://doi.org/10.21741/9781644901038-20
[45] N. Radek et al. Microstructure and tribological properties of DLC coatings, Mater. Res. Proc. 17 (2020) 171-176. https://doi.org/10.21741/9781644901038-26
[46] N. Radek et al. Influence of laser texturing on tribological properties of DLC coatings, Prod. Eng. Arch. 27 (2021) 119-123. https://doi.org/10.30657/pea.2021.27.15
[47] N. Radek et al. Operational properties of DLC coatings and their potential application, METAL 2022 – 31st Int. Conf. Metall. Mater. (2022) 531-536. https://doi.org/10.37904/metal.2022.4491
[48] N. Radek, K. Bartkowiak. Laser Treatment of Electro-Spark Coatings Deposited in the Carbon Steel Substrate with using Nanostructured WC-Cu Electrodes, Physics Procedia 39 (2012) 295-301. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.10.041
[49] N. Radek et al. The morphology and mechanical properties of ESD coatings before and after laser beam machining, Materials 13 (2020) art. 2331. https://doi.org/10.3390/ma13102331
[50] N. Radek et al. The impact of laser processing on the performance properties of electro-spark coatings, 14th World Congr. Comput. Mech. and ECCOMAS Congr. 1000 (2021) 1-10. https://doi.org/10.23967/wccm-eccomas.2020.336
[51] M. Zenkiewicz et al. Electrostatic separation of binary mixtures of some biodegradable polymers and poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate), Polimery 61 (2016) 835-843. https://doi.org/10.14314/polimery.2016.835
[52] L. Cedro. Model parameter on-line identification with nonlinear parametrization – manipulator model, Technical Transactions 119 (2022) art. e2022007. https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2022007
[53] J. Pietraszek et al. The fixed-effects analysis of the relation between SDAS and carbides for the airfoil blade traces. Arch. Metall. Mater. 62 (2017) 235-239. https://doi.org/10.1515/amm 2017 0035
[54] R. Dwornicka, J. Pietraszek. The outline of the expert system for the design of experiment, Prod. Eng. Arch. 20 (2018) 43-48. https://doi.org/10.30657/pea.2018.20.09
[55] J. Pietraszek et al. Challenges for the DOE methodology related to the introduction of Industry 4.0. Prod. Eng. Arch. 26 (2020) 190-194. https://doi.org/10.30657/pea.2020.26.33
[56] J. Pietraszek. The modified sequential-binary approach for fuzzy operations on correlated assessments, LNAI 7894 (2013) 353-364. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38658-9_32
[57] J. Pietraszek et al. Non-parametric assessment of the uncertainty in the analysis of the airfoil blade traces, METAL 2017 – 26th Int. Conf. Metall. Mater. (2017) 1412-1418. ISBN 978 8087294796
[58] J. Pietraszek et al. The non-parametric approach to the quantification of the uncertainty in the design of experiments modelling, UNCECOMP 2017 Proc. 2nd Int. Conf. Uncert. Quant. Comput. Sci. Eng. (2017) 598-604. https://doi.org/10.7712/120217.5395.17225
[59] J. Pietraszek, E. Skrzypczak-Pietraszek. The uncertainty and robustness of the principal component analysis as a tool for the dimensionality reduction. Solid State Phenom. 235 (2015) 1-8. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.235.1