Strength Testing and Ring Stiffness Testing of Underground Composite Pressure Pipes

Strength Testing and Ring Stiffness Testing of Underground Composite Pressure Pipes

KRYSIAK Piotr, OWCZAREK Radosław, BŁAŻEJEWSKI Wojciech and BŁACHUT Aleksander

download PDF

Abstract. The paper presents issues related to the production and testing of filament-wound glass fibre reinforced epoxy pipes. At the beginning, a strength analysis of a pipe embedded in the ground subjected to loads from ground pressure and passing vehicles was carried out. Based on the calculations, composite pipe samples were manufactured by winding, and then tested using a universal testing machine. During the tests, the ring stiffness and strength of a pipe wall structure were studied, and the latter was characterised by a variety of materials in its radial cross-section (various reinforcing fibres such as glass, basalt, carbon).

Keywords
Pipe, Fibre Reinforced Composite, Strength Testing

Published online , 12 pages
Copyright © 2020 by the author(s)
Published under license by Materials Research Forum LLC., Millersville PA, USA

Citation: KRYSIAK Piotr, OWCZAREK Radosław, BŁAŻEJEWSKI Wojciech and BŁACHUT Aleksander, Strength Testing and Ring Stiffness Testing of Underground Composite Pressure Pipes, Materials Research Proceedings, Vol. 17, pp 191-202, 2020

DOI: https://doi.org/10.21741/9781644901038-29

The article was published as article 29 of the book Terotechnology XI

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

References
[1] Bełzowski A., Zasady doboru współczynników bezpieczeństwa konstrukcji z materiałów kompozytowych, Kompozyty, Tom 4, nr 12, str. 396–403, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004.
[2] Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Perzyk-Witemberg D., Wojciechowski S., Kompozyty, Wydanie II zmienione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
[3] Eshelby J.D., The Determination of the Elastic Field of an Ellipsoidal Inclusion and Related Problems, Proceedings of the Royal Society, vol. 241, pp. 376–396, 1957. https://doi.org/10.1098/rspa.1957.0133
[4] Madryas C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002.
[5] Marzejon K., Różnice w projektowaniu sieci z tworzyw sztucznych w porównaniu z sieciami z materiałów tradycyjnych. Dostępny w Internecie: http://www.docplayer.pl
[6] Walczak K., Wpływ parametrów technologicznych przetwórstwa na własności rur ciśnieniowych poliestrowo-szklanych, Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice, 1975.
[7] Information on www.hobas.pl.
[8] Information on www.krosglass.pl.
[9] Information on www.basfibre.com.
[10] Information on www.tohotenax-eu.com.
[11] Information on www.fatol.nl.